Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa

Tämän hankkeen tavoitteena on määritellä boreout-ilmiö suomalaisessa työelämässä ja koota yhteen kansainvälistä ja kansallista tutkimusta aiheesta. Boreout-ilmiön rinnalla tarkastellaan työuupumusta, uupumusta aiheuttavia tekijöitä ja keinoja sen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on selvittää esimiesten ja työntekijöiden kokemuksia ja hyöyntää niitä kirjan, valmennusmateriaalien, toimintamallien ja työkalujen luomisessa.

Eurosea

www.eurosea.eu

EUROSEA-projekti on Leonardo da Vinci-ohjelman innovaatioiden siirto projekti ja se on osa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. EUROSEA-projektin tavoitteena on laatia olemassa oleva suositus pätevysvaatimuksista kalasäilyketeollisuudelle vertailemalla ammatillista koulutusta eri partnerimaissa.

Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2009 - 31.7.2011.Projektin päätuote tulee olemaan työkalu, joka toimii kalasäilykeseketorilla viiteaineistona koulutusalan ja muiden yhteistyötahojen päätöksentekijöiden apuna.